คำถามที่พบบ่อย

ถาม : ผลิตภัณฑ์ของบริษัทได้รับการรับรองคุณภาพหรือไม่?

ตอบ :  ด้วยความมุ่งมั่นของทีมพนักงานทุกคนภายในบริษัท ตี๋เล็กฟู้ดส์ จำกัด ที่ต้องการรักษาคุณภาพมาตรฐานของสินค้าให้มีความสม่ำเสมอ และปรับปรุงพัฒนาสินค้าอย่างต่อเนื่อง ให้สินค้ามาความหลากหลาย มีความปลอดภัยและสินค้าที่มีคุณภาพสูงสุด เพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าทุกคน ซึ่งถือเป็นความภาคภูมิใจ และความตั้งใจของทีมพนักงานภายในบริษัท ตี๋เล็กฟู้ดส์ จำกัด ที่มีความตั้งใจให้แบรนด์มีความน่าเชื่อถือในคุณภาพสินค้าและการบริการที่ประทับใจให้กับลูกค้า มาตรฐานที่ได้รับการรับรอง

  1.  มาตรฐาน GMP, HACCP มาตรฐาน GMP& HACCP เป็นมาตรฐานระดับสากลที่เกี่ยวข้องกับระบบการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย ของอาหาร เป็นการกำหนดแนวทางการบริหารจัดการอาหารปลอดภัยทั่วทั้งห่วงโซ่ของการส่งมอบให้เป็นแนวทางเดียว และยกระดับความปลอดภัยของอาหาร และเพื่อให้มั่นใจว่าอาหารที่ผลิตมีความปลอดภัยกับผู้บริโภค สอดคล้องตามข้อกำหนดกฎหมายและได้คุณภาพตามที่ต้องการทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ มาตรฐาน อย.
  2. มาตรฐาน อย. เป็นมาตรฐานของ “สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา” (Food and Drug Administration) เป็นส่วนราชการของประเทศไทย สังกัดกระทรวงสาธารณสุข มีหน้าที่ในการดําเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ปกป้องและคุ้มครองสุขภาพประชาชนจากการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ (ซึ่งผลิตภัณฑ์สุขภาพ ส่วนใหญ่มักจะหมายถึง อาหาร ยา เวชภัณฑ์ และเครื่องสำอางค์)โดยผลิตภัณฑ์สุขภาพเหล่านั้นต้องมีคุณภาพมาตรฐานและปลอดภัย มีการส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคที่ถูกต้องด้วยข้อมูลวิชาการที่มีหลักฐาน เชื่อถือได้และมีความเหมาะสม เพื่อให้ประชาชนได้บริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพทีปลอดภัยและสมประโยชน์

ถาม : หากอยู่ต่างจังหวัด ต้องการจะสั่งซื้อแฟรนไชส์ และต้องการสั่งซื้อสินค้าได้หรือไม่?

ตอบ : ไม่ว่าลูกค้าจะอยู่ภาคไหน จังหวัดไหนของประเทศ ก็สามารถซื้อแฟรนไชส์ และซื้อสินค้าของตี๋เล็ก ขนมจีบ ซาลาเปาได้ โดยทางบริษัทฯ จะจัดส่งสินค้าผ่านทางขนส่งเอกชนและขนส่งสาธารณะต่างๆ เช่น รถตู้ รถทัวร์ รถไฟ และรถขนส่งเอกชนต่างๆ โดยจะให้จัดส่งสินค้าไปลงที่จุดจอดรถต่างๆ หรือขนส่งของแต่ละจังหวัด หรือจะให้บริษัทฯจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าได้ถึงบ้านก็สามารถส่งได้เช่นกัน ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้าว่าอยากจะให้ทางบริษัทฯจัดส่งแบบไหนที่ลูกค้าสะดวกที่สุด

ถาม : อยากทราบวิธีการเก็บรักษาซาลาเปา ?

ถาม : อยากทราบวิธีการอุ่น ขนมจีบ ซาลาเปา?

ตอบ : วิธีการอุ่นสินค้ารับประทาน
1.อุ่นแบบลังถึง(ซึ้ง) : ต้มน้ำให้เดือด ระหว่างนั้นเรียงสินค้าใส่ภาชนะสำหรับนึ่ง โดยไม่ต้องรอให้ละลาย ใช้เวลาอุ่นประมาณ 5-8 นาที (อุ่นแบบนี้ดีที่สุด)
2.อุ่นแบบตู้อุ่น : ต้มน้ำให้เดือด ระหว่างนั้นเรียงสินค้าใส่ตู้อุ่น โดยไม่ต้องรอให้ละลาย ใช้เวลาประมาณ 8-10 นาที
3.อุ่นแบบไม่โครเวฟ : ควรใช้ภาชนะแบบอุ่นด้วยไอน้ำ ตั้งระดับที่ความร้อนสูง ใช้เวลา 30-60 วินาที เพื่อเพิ่มความอร่อยนุ่ม ยิ่งขึ้น แนะนำให้พรมน้ำที่ตัวสินค้าเล็กน้อย ก่อนนำเข้าอุ่นในไมโครเวฟ

ข้อแนะนำ
1.ระยะเวลาในการอุ่นสินค้า ขึ้นอยู่กับจำนวนชิ้นและอุณหภูมิของสินค้า เย็นน้อยก็นุ่มไว เย็นมากก็นิ่มช้า
2.หากแบ่งสินค้าแช่แข็งมาอุ่นบางส่วน ส่วนที่เก็บไว้ควรปิดปากถุงให้สนิท และเก็บไว้ที่ช่องแช่แข็งเหมือนเดิม ไม่ควรทิ้งไว้ให้ละลาย
3.สินค้าที่ผ่านการละลาย หรือ ผ่านการอุ่นแล้ว ไม่ควรนำกลับไปแช่แข็ง และไม่ควรนำกลับไปอุ่นขายซ้ำ
4.ปริมาณการอุ่นสินค้าขายในแต่ละครั้ง ไม่ให้มากไป ไม่ให้น้อยไป เพื่อจะได้ขายสินค้าหมดในแต่ละรอบ เพื่อลูกค้าจะได้บริโภคสินค้าที่สดใหม่
5.ไม่ควรเร่งไฟแรงจนน้ำเดือดเป็นเวลานาน รวมไปถึงอุ่นสินค้านานเกินกว่า 4 ชั่วโมง เพราะจะทำให้สินค้าได้รับไอน้ำมากเกินไป รสชาติจะเปลี่ยนได้ รวมไปถึงสินค้าจะเปลี่ยนสีเข้มขึ้น

ถาม : แฟรนไชส์ ตี๋เล็ก ขนมจีบ ซาลาเปา มีรูปแบบไหนบ้าง?

ตอบ : มีทั้งหมด 5 รูปแบบ

  • รูปแบบที่ 1 เคาน์เตอร์ 2 ซึ้ง
  • รูปแบบที่ 2 รถเข็น 1 ซึ้ง
  • รูปแบบที่ 3 รถเข็น 2 ซึ้ง
  • รูปแบบที่ 4 เคาน์เตอร์ ตู้อุ่นไฟฟ้า
  • รูปแบบที่ 5 รถชาเล้ง Delivery

ถาม : ผลิตภัณฑ์ของ ตี๋เล็ก ขนมจีบ ซาลาเปา มีอะไรบ้าง ราคาส่งและยอดสั่งขั้นต่ำเท่าไหร่ และต้องไปขายเท่าไหร่?

ถาม : หากสั่งซื้อเรียบร้อยแล้ว กี่วันถึงได้รับของ มีบริการจัดส่งถึงบ้านหรือไม่ แล้วจะมั่นใจได้อย่างไรว่าสินค้าจะไม่เสีย?

ตอบ : หลังจากลูกค้าตกลงสั่งซื้อเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทฯจะจัดส่งสินค้าให้ลูกค้าทันที โดยใช้เวลาการจัดส่งถึงมือลูกค้าไม่เกิน 1 วันทำการ ลูกค้าก็จะได้รับสินค้าอย่างแน่นอน ทั้งนี้ระยะเวลาขึ้นอยู่กับความใกล้ไกลของที่อยู่ในการจัดส่งของลูกค้าด้วย

  • ลูกค้าอยู่ภายในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล จัดส่งถึงลูกค้าภายในวันเดียวกัน
  • ลูกค้าอยู่ในเขตจังหวัดที่ห่างจากกรุงเทพฯ ไม่เกิน 300 กิโลเมตร จัดส่งถึงลูกค้าภายในวันเดียวกัน
  • ลูกค้าอยู่เขตจังหวัดที่หากจากกรุงเทพฯ เกิน 300 กิโลเมตร ต่างภาค จัดส่งถึงลูกค้าในวันถัดไป

ทางบริษัทฯการันตีให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าลูกค้าจะได้รับสินค้าที่มีคุณภาพ 100% จากโรงงานแน่นอน เพราะเป็นสินค้าที่แช่ก่อนการจัดส่ง อีกทั้งยังบรรจุในกล่องหนาอย่างดี ที่สั่งผลิตมาเป็นพิเศษ เพื่อใช้บรรจุเฉพาะขนมจีบซาลาเปาเท่านั้น หากสินค้าเกิดความเสียหายในระหว่างขนส่ง ทางบริษัทฯมีความยินดีที่จะเปลี่ยนสินค้าให้กับลูกค้าใหม่ทันที

ถาม : วิธีการเก็บรักษาขนมจีบซาลาเปาที่ถูกต้องควรทำอย่างไร ให้สินค้ามีอายุที่สามารถเก็บไว้ได้นาน

ตอบ : วิธีการเก็บรักษาและระยะเวลาการเก็บรักษาตามมาตรฐาน
1.เก็บไว้ในช่องธรรมดาของตู้เย็นที่อุณหภูมิ 4 ถึง 5 องศาเซลเซียส (โดยที่ยังไม่ได้เปิดปากถุง) ได้นาน 5 วัน
2.เก็บไว้ในช่องแช่แข็งอุณหภูมิต่ำกว่า -18 องศาเซลเซียส ได้นาน 6 เดือน

ถาม : หากต้องการสั่งซื้อสินค้าของ ตี๋เล็ก ขนมจีบ ซาลาเปา สามารถติดต่อได้ที่ช่องทางใด?

ตอบ :
1. ติดต่อสั่งซื้อผ่านตัวแทนจำหน่ายของ ตี๋เล็ก ขนมจีบ ซาลาเปา ในแต่ละจังหวัด
2. ติดต่อสั่งซื้อกับทางบริษัทฯได้โดยตรง

Tel: 062-592-6691, 092-949-1964
Face: teeleksalapao
Line ID: @teelek
Website: www.teeleksalapao.com

ถาม : หากพบปัญหาเกี่ยวกับสินค้า สามารถติดต่อทางบริษัทฯ ได้อย่างไร?

ตอบ : ถ้าหากท่านต้องการร้องเรียนเรื่องผลิตภัณฑ์หรือการบริการ ท่านสามารถติดต่อได้ที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 092-949-1964